Brøkoppgaver fargelegg riktig antall ruter

Noe vanskeligere oppgaver i brøk for 3. trinn. Elevene skal trene på dypere forståelse av brøk og fargelegge forskjellige antall ruter, avhengig av det totale antall ruter på bildet.

Brøkoppgaver fargelegg riktig antall ruter

EnglishNorway