Klokkedrill – hel, halv og kvart

Ekstra oppgaver om klokka – hel, halv og kvart. Barna skal både tegne visere og skrive klokkeslettet selv.

Analog og digital klokke oppgaver.

EnglishNorway