Oppstilt /- 5 tall – 5 ark

kr 29,00

5 printable PDF ark med regnestykker med oppstil addisjon og subtraksjon med 5 tall.